In de kijker


Nieuwe naam, nieuwe website
Fiola
 
Vriendenkring van tweb

Zin om tweb mee te dragen?


Menu

Financiële partners

Onze partner in samenwerking: 


Wil u onze dienst financieel steunen?

U kan storten op het rekeningnummer BE63 4470 6096 3108

vanaf €40,00 is een fiscaal attest mogelijk

Duolegaten

Misschien denkt u er wel eens aan een deeltje van je erfenis te schenken aan een goed doel. Dan is het zeker belangrijk op de hoogte te zijn van het  gunstig systeem van een duolegaat.
Met een duolegaat bevoordeel je zowel mogelijke erfgenamen en geef je tegelijk een organisatie de kans een mooi project te realiseren.
Hoe werkt dit systeem van duolegaat?
Artikel 64 alin2 van het wetboek van successierechten stelt dat u in een testament kan bepalen dat persoon x  (bvb. uw nichtje) een legaat ontvangt vrij van successierechten, op voorwaarde dat persoon y ( bvb. een organisatie zoals tweb)  de successierechten van x betaalt. Dus in dit geval betaalt niet uw nichtje maar wel tweb de successierechten.
Een duolegaat moet voldoen aan volgende voorwaarden:
·         Er moet een testament opgesteld zijn.
·         Er moet een legaat zijn ten voordele van één of meerdere personen x
·         Er moet een tweede legaat zijn ten voordele van een erkende organisatie (Y) die de successierechten van x op zich wil nemen.
 
We illustreren dit even met een voorbeeld:
Bij een gewoon legaat:
Bart laat 25 000 € na aan zijn nichtje Eline . Zij betaalt hierop  45 %  aan successierechten = 25 000 X 45 % = 11.250  Eline houdt over: 25 000 € – 11 250 € = 13 750 €
 
Bij een duolegaat
Bart laat 25 000 € na. Hij verdeeld dit over zijn nichtje die 15 000 € krijgt en een organisatie met goed doel die 10 000 € krijgt.
De successierechten van Eline worden door de organisatie betaald. Zij houdt dus netto 15 000 € over.
De organisatie betaalt: 15 000 x 45 % : ( successierechten van Eline) = 6 750  en 10 000 X 8,8 %
(hun eigen successierechten) = 880 € In totaal dus : 7 630 €. 
De organisatie houdt over: 10 000 € - 7 630 € = 2 370 €
Dit is uiteraard een eenvoudig voorbeeld. Het duolegaat levert niet altijd een even groot voordeel op omdat de successierechten variëren naargelang de graad van verwantschap.
Als u overweegt een deel van uw erfenis te schenken aan een goed doel neem dan best contact op met een notaris en laat een berekening maken.​

Onze fotograafPartners kaas- en breughelavond