In de kijker


Nieuwe naam, nieuwe website
Fiola
 
Vriendenkring van tweb

Zin om tweb mee te dragen?


Menu

De Deining

Wat is outreach 'De Deining'? 

Outreach De Deining is een ontwikkeling van Netwerk Oost-Vlaanderen voor ondersteuning van personen met een handicap (Novo-h). 
Naast de partners van NOVO-h, sloten nog 23 partners aan. Momenteel gaat het om 29 partners met specifieke expertise.

Via nauwe samenwerking, wil De Deining outreach aanbieden aan ondersteuners van personen met een (vermoeden van) beperking in de provincie Oost-Vlaanderen. 

Outreach = de overdracht van handicapspecifieke kennis aan een groep van minimaal 3 ondersteuners van personen met een handicap, met als de doel de motivatie en de draagkracht van de ondersteuners te verhogen. 

Aanbod
• info en advies = thematisch, max. 3 keer rond eenzelfde thema
• coaching = een proces op gang brengen dat gericht is op het ontwikkelen en versterken van handicapspecifieke competenties -> Loopt over een langere periode

Voor wie is outreach De Deining?

  • Mantelzorgers,ouders, familieleden of andere personen uit het netwerk van de persoon met een beperking
  • Eerstelijnsorganisaties /diensten uit andere dan de VAPH-sectoren : vb. thuiszorgdiensten, lokale dienstencentra, CAW’s, sociale huizen, werkgevers,dienstenchequebedrijven, medische sector, …
  • De handicapspecifieke zorg

Feedback na enkele outreach-momenten

Folder Outreach De Deining

Klik hier voor de folder

Klik hier voor de powerpointvoorstelling van de Deining. 
Klik hier  voor de voorstellingsbrief 1
Klik hier voor voorstellingsbrief 2

Hoe aanmelden? 

Neem gerust vrijblijvend contact op via info.dedeining@twebvzw.be

- Klik hier voor het aanmeldingsformulier en protocol
- In het charter kan je de algemene afspraken nalezen.  
- Via ons tevredenheidsformulier kan je laten weten wat je ervan vond.